Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-06

 

Vi bokar själva våra resor på nätet

Priskonkurrensen gör att reseföretagen måste satsa på att resenärerna själva gör sina bokningar på Internet. Allt fler resenärer föredrar också att själva söka sig fram till bästa pris/erbjudanden/avgång m m.

Ett stort reseföretag som Fritidsresor säljer idag en tredjedel av sina resor via den nya hemsidan. Detta kräver användarvänliga hemsidor. Och sådana är och kommer att bli viktiga konkurrensmedel framöver för alla reseföretag.

Nyckelord:

Textkälla: PC för Allas dagliga nyhetsbrev 5 april 2006


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips