Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-16

 

Anhörigvårdare måste få mer stöd

Redan idag står anhöriga för den största delen av vården även av mycket allvarligt sjuka i hemmet. Ett uppmärksammat projekt i Borås - ACTION - använder sig av IT-teknik, så att anhörigvårdare kan stå i kontakt med sjukvårdens personal via dator i hemmet. Flera utvärderingar visar vilken stor betydelse den här videokommunikationen via datorn har - både för att diskutera vården men också för att bryta den sociala isolering som anhörigvårdare ofta befinner sig i.

E-tjänsten ACTION är en av fyra nominerade till tävlingen Guldlänken 2006, där bästa offentliga e-tjänst belönas den 31 maj.

I morgon lägger Peter Stoltz vid Malmö högskola fram en avhandling med liknande problemställningar. Han betonar att det räcker inte med det synliga stödet i form av teknisk utrustning, handikappanpassning m m till anhörigvården. Bristen på det "osynliga" stödet är det som oroar de berörda. Även sjuksköterskornas berättelser visar hur viktig relationen mellan den anhöriga och den stödjande personalen är. Och här fungerar det inte alltid som man skulle önska.

Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips