Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-10

 

Idag är det internationella strokedagen

Stroke På ett 80-tal platser i landet uppmärksammar man sjukdomen stroke med olika aktiviteter - gratis blodtrycksmätning, informationskampanjer, föredrag m m. Årets tema är att förebygga stroke och att lära sig att känna igen tecknen på stroke.

Sveriges Radio låter oss lyssna på 27-åriga Anna Kennbert som drabbades av Stroke och förlorade vardagen. Och vi får följa hennes väg tillbaka. Som strokepatient är hon ovanlig med tanke på sin ungdom.

Strokeförbundet har en hemsida med värdefull information. Strokecentrum i Stockholms län har också en informativ webbplats. Läs gärna deras späckade nyhetsavdelning och informationsavsnitt om Vad är stroke. Ett utdrag därifrån:

Faktorer som ökar risken att insjukna
Man brukar tala om faktorer som ökar risken att insjukna i stroke. Vissa går inte att påverka, som till exempel hög ålder. Flera av de andra, som till exempel högt blodtryck och rökning kan man göra något åt, genom mediciner eller ändrade levnadsvanor. Riskfaktorer är:

*Högt blodtryck (över 140/90 mmHg)
*Hög ålder (80% insjuknar efter 65 år)
*Rökning (som ökar åderförkalkning)
*Höga blodfetter (som ökar åderförkalkning)
*Diabetes (påskyndar åderförkalkning)
*Hjärt- eller kärlsjukdom
*Åderförkalkning
*Hög alkoholkonsumtion
*Inaktiv livstil
*Stress

Om man lever med flera av dessa riskfaktorer samtidigt ökar risken att insjukna.


Vanliga symtom på stroke Tidiga, ofta snabbt uppträdande, symtom på att en stroke inträffat eller en TIA, dvs en snabbt övergående mindre stroke, är följande:
- Halvsidig förlamning
- Känselnedsättningar och domningar - ofta i ena kroppshalvan
- Synstörningar - plötslig nedsättning eller förlust av synen på ena eller båda ögonen
- Förvirring eller svårighet att tala eller förstå
- Plötslig yrsel, försämrad balans och svårigheter att styra rörelserna
- Kraftig, blixtrande huvudvärk


Känn igen en stroke som kan ha inträffat Lär dig som anhörig eller vän att känna igen en stroke genom att ge tre enkla uppgifter!

1. Be personen att LE.

2. Be personen att LYFTA BÅDA ARMARNA.

3. Be personen att SÄGA EN ENKEL MENING (sammanhängande, t ex: Lämna mig inte nu!).

Om personen har problem med någon av dessa uppgifter, ring genast 112 och beskriv symtomen.

Strokecentrum har också upplysningar till alla som har fått stroke och information om hur tiden under tillfrisknandet kan gestalta sig.

Du som är intresserad kan hitta mycket hos Forskning.se. Där presenteras doktorsavhandlingar på ett populärvetenskapligt sätt på en A4-sida, sök på Stroke. Under de senaste tre åren har ett 50-tal avhandlingar lagts fram, som direkt berörde problematiken stroke, att kvinnor idag har en större risk att insjukna och att sjukdomen berör inte bara patienten utan hela den närmaste omgivningen. Den här forskningen kommer jag att återkomma till.

Läs också om Actionprojektet i Borås:
Joel och Sinnikka får råd av läkaren via internet DN 10 maj 2006
IT-kunnande viktigt i morgondagens anhörigvård SeniorNet Sweden 21 oktober 2004

Nyckelord: , ,

Bildkälla: Strokeförbundet


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips