Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-11

 

Skypegrundarna bland Times 100 mest inflytelserika

Time 8 maj 2006 Time Magazine utser varje år de 100 kvinnor och män vars makt, talang och moraliska exempel förändrar världen.

I år finns Niklas Zennström, Skypes grundare, med som ende svensk tillsammans med sin danske medgrundare. De får utmärkelsen i klassen Skapare och Titaner för att ha revolutionerat mänsklig kommunikation. De vill inte att telefonsamtal skall vara billiga - de vill att de skall vara fria. De har också haft förmåga och idealitet att erbjuda detta till miljontals människor i hela världen.

Nyckelord: ,

Bildkälla: Time 100 Most Influential People 2006

Textkällor: Time Special Issue Ny Teknik

_


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips