Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-22

 

Kartogram gör världen mer förståelig

Vi uppfattar komplex information mycket snabbare om vi får den presenterad i form av en visuell bild jämfört med i tabeller eller text. Ett utmärkt exempel på hur visualisering kan användas gav Dagens Nyheter prov på igår, när de visade arbetslösheten i Sverige i form av en färglagd geografisk karta.

SCB tog fram statistik på arbetslösheten för alla postadresser i Sverige. Klicka på länkarna Grafik Södra Sverige och Grafik Norra Sverige, så får du arbetslöshetskartorna som pdf-filer. Områden med hög andel arbetslösa är rödfärgade och de med låg andel är gröna.


Ett annat mycket intressant exempel ger WorldMapper. De beskriver befolkningsutvecklingen i världen, antalet seniorer, turismen och mycket annat genom att låta landets yta representera den statistik man visar i ett hundratal färglagda kartbilder.

Karta 6, se bilden, visar världskartans utseende baserad på antalet seniorer över 65 år 2002. Kina och Japan är oproportionerligt stora, medan Afrika förtvinar - och än värre kommer det att bli framöver p g a alla offer som aids skördar i Afrika.

När man tittar på kartorna 7 till 11 förstår man mycket bättre varför Nord- och Syd-Amerika kallas för Den Nya Världen. Klicka på kartan en eller flera gånger för att få den större och texten läsbar.

Karta 19 ger en mycket intressant bild av turistmålen i världen år 2003.

Det finns mycket att upptäcka genom att bläddra i de hundra kartorna i WorldMapper - Världen som du aldrig har sett den tidigare.

Nyckelord: ,

Bildkälla: WorldMapper

Textkälla: Kartogram


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips