Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-07-18

 

BareWiki - Enkelt skriva på webben!

Enklare än så här kan det inte bli att skaffa en egen webbplats, där man kan skriva på webben! Och bjuda in andra att skriva!

BareWiki är ett av många program som använder Wikiteknik. Uppslagsverket Wikipedia använder den här tekniken. Den största fördelen med Wikiwebbplatser är att alla lätt kan skriva och bidra genom att redigera texten om man vill göra tillägg eller vill göra ändringar i det skrivna.

Kom igång med BareWiki!

BareWiki är naturligtvis gratis att använda! Och BareWiki har ingen reklam!

Nyckelord: ,

via Robin Goods Sharewood Picnic 60


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips