Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-07-10

 

Microsoft erbjuder Privatmapp för känsliga data

Om du vill vara säker på att viktiga personliga data ligger på ett säkert ställe på din dator, kan du nu använda Microsofts Private Folder 1.0. Där kan du gratis lagra personlig information på din dator utan att andra kommer åt den. Det här blir speciellt viktigt om du använder din dator i nätverk, där andra har tillträde till din dators innehåll.

Vad krävs för att få tillgång till Microsofts Private Folder 1.0? Du måste använda Windows XP Home Edition, Professional Edition eller Media Center Edition med Service Pack 2. Du skall också ha Super VGA Video adapter till datorn.

Sedan måste du köra Genuine Advantage Program, så att Microsoft vet att du har en betald programlicens för Microsoft Windows.

Private Folder är kanske något som skulle vara bra för dig!

Nyckelord:

via CNET News


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips