Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-07-20

 

Tillgänglighetsanpassning hos Googles sökmotor

Tycker du att det är många svårlästa träffar, som du måste ta dig igenom vid en Googlesökning, innan du hittar det du söker? Google engagerar sig nu för att sökmotorn skall bli tillgänglig också för personer med synnedsättningar. En rörig webbsida försvårar. Det skall vara möjligt att navigera på webbsidan enbart med hjälp av tangentbordet.

I Googles laboratorier har man nu en testversion färdig av sökmotorn, där man satsar på ökad tillgänglighet - Accessible Search, skriver Computer Sweden.

Man kan testa sökmotorn och den fungerar för svenska sökningar, men det verkar inte som om svenska webbplatser ännu har kodats av Google med avseende på tillgänglighet.

Den mest påtagliga skillnaden mellan vanliga Google och den tillgänglighetsanpassade sökmotorn är att en sida som man har besökt sedan markeras tydligt med rött, vilket säkert hjälper en person med något nedsatt syn men inte en färgblind eller blind.

Man kan bara söka på ord, inte på bilder, grupper eller kategorier. Och man slipper reklamen. Därför blir raderna med sökresultat längre och söksidans utseende ser rent ut och är lätt att överblicka.

Jag jämförde den vanliga och den tillgänglighetsanpassade sökmotorn med bl a sökning på ordet äldrepolitik och fick ungefär lika många träffar i båda sökningarna.

Uppdatering: Ett annat sätt att få lättlästa sökträffar även med svenska sidor och slippa reklam är att använda denna GoogleURL. Sökträffarna är snyggt ordnade i en smal och snabbläst spalt. Tips: Webbsnack

Passa på att titta på Regeringens nya hemsida, som det är mycket lättare att hitta i än den gamla, inte minst att hitta publikationer.

Allra längst ned i vänstra spalten kan man läsa om det nya utseendet på webbplatsen, som är ett resultat av en systematisk satsning på användbarhet och tillgänglighet.

Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips