Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-08-03

 

Gratis artiklar från DigitalVideo

Digital Video DigitalVideo är generös med gratisartiklar ur tidningen. Just nu kan man ladda hem kameratester sedan 2004. Alla testen av ett 50-tal kameror finns tillgängliga som pdf-filer. Man kan få 4 sidor med tips hur man klipper sin videofilm. Den som använder programmet Pinnacle Studio Plus 9 får en guide till menyerna i programmet. Guiden Rätt sida om linjen handlar om kameravinklar under filmning. Mer läsning och användbara länkar finns också på webben.

via Nyhetsbrevet augusti 2006 från DigitalVideo

Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips