Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-07-30

 

Het strid att vänta om DOPA

Nej, det handlar inte om L-Dopa, Dopamin som kan ge Parkinsonpatienter ett bättre liv. Det handlar om en ny lag som representanthuset i USA tog i torsdags med 410 röster för och 15 röster mot. The Deleting Online Predators Act of 2006 (DOPA) betyder ungefär Utestäng pedofiler från webben.

Förslaget till federal lag i USA innebär att skolor och bibliotek som får federala pengar måste stänga tillgången till alla webbplatser som är sociala mötesplatser och där medlemmarna kan lägga upp en profil över sina intressen. Det här gäller bl a chattar, direktmeddelanden och smarta kommersiella sajter som bokhandeln Amazon.com, där det förs statistik över vad man köper och är intresserad av.

Det här är Amerikas sätt att förebygga rättsfall av typen Alexandramannen i Sverige.

Filter a website and you protect a student for a day.

Educate students about online safety in a real world environment and you protect your child for a lifetime.


(Filtrera en webbplats och du kan skydda en student en dag.

Utbilda studenter om säkerhet på webben i verkliga miljön och du skyddar ditt barn hela livet.)

Christopher Harris

Amerikanska pedagoger har rutit till. Redan idag filtrerar skolorna bort sociala mötesplatser, inte minst den omåttligt populära MySpace. Pedagogerna oroas av att alla utmärkta program som kan användas gratis i utbildningen, t ex diskussionsforum, bloggar och wikis också kommer att bli förbjudna. De är verktyg som har gjort skolarbetet meningsfullt och verklighetsanknutet.

Den stora risken är att den digitala klyftan kommer att fördjupas mellan ungdomar som har tillgång till datorer hemma och de som inte har tillgång annat än i skolor och på bibliotek. Lärare är också oroade över att distansutbildning försvåras, när man inte längre kan använda bloggar, direktmeddelanden och wikis.

Kongressen reagerar med moralpanik. Den här reaktionen är speciellt anmärkningsvärd med tanke på att Microsoft om ett halvår levererar Windows Vista. Där har de byggt in en mängd med filtreringsmöjligheter som föräldrar och skolor kan använda för ett säkrare surfande (Staying safe).

Det går ju att vända på steken och fråga sig vad som inte har tagits med i lagförslaget. Cool Cat Teacher har en lång lista i sin blogg på "What is not included in this legislation" och betonar i stället hur viktigt det är att lära ut hur man umgås säkert på nätet. Det här är information som bör riktas både till barn och till föräldrar, så att de engagerar sig i vad deras ungdomar sysslar med på webben.

Följ den fortsatta utvecklingen av det här kontroversiella lagförslaget!

Läs mer:

Cool Cat Teacher Blog: What's Wrong with DOPA

DOPA Watch - The Latest News on the Deleting Online Predators Act

TechCrunch: US House: Schools must block MySpace, many other sites

BBC News: The rise of the cyber-children

Supporting Blogging

Weblogg-ed: DOPA Passes.... och senare inlägg om DOPA

Nyckelord: , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips