Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-08-24

 

Kolla din text med TvärGranska!

NADA/Svenska språknämnden Granska är ett program för grammatikgranskning, som har utvecklats vid NADA på KTH. Nu finns också TvärGranska där man lägger in sin egen text och kan få den granskad med avseende på stavfel, särskrivningsfel, kongruensfel, verbfel och övriga fel som man själv anger.

Jag testade med en tidningsartikel om IT, som var ganska lång. Testningen gick snabbt. Efter varje mening kan man gå in med pennikonen och göra ändringar i de ord och satser som dykt upp med röd text. Meningen hamnar då i inskrivningsfönstret, man gör sina ändringar där och uppdaterar sedan texten.

TvärGranska-prototypen reagerar med rött för ord som inte är svenska och den upptäckte en missad punkt. Den tycker inte heller om ofullständiga meningar som jag skriver ibland, t ex Rena nöjet! Läs Hjälptexten, så får du många tips.

Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. Många använder sig av deras utmärkta datatermordlista.


Använd TvärGranska när du har en viktig text som du vill skall vara helt korrekt! Det är ett alldeles utmärkt hjälpmedel! TvärGranska är förstås gratis att använda.

Nyckelord: ,

Tips via Nätverket Seniorhuset


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips