Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-11-25

 

Många lever andra liv på webben!

(cc)NMC Second Life Virtuella världar har på kort tid lyckats fånga miljoners intresse över hela världen. Om du vill veta mer om livet i virtuella världar kan du läsa en klargörande beskrivning som PC för Alla nyss har publicerat på webben - Så skapar du dig ett bättre liv online. Cybervärlden sjuder av liv med sociala möten över alla gränser och av kreativt skapande!

Nästan 500.000 är registrerade medlemmar i svenskbyggda Entropia Universe - en virtuell värld som i likhet med den kanske mest kända Second Life låter medlemmar välja en identitet (= avatar) så att de kan delta i det sociala livet i cybervärlden.

Du som är intresserad av hur man kan ta virtuella världar till sin hjälp i utbildningen för att skapa delaktighet och demokratiska värderingar, kan läsa artikeln Participatory Media and The Pedagogy of Civic Participation. Den är inte alls så tungläst som den kan låta. Dessutom får du en uppfattning om hur utbildningsmiljön kan se ut i tredimensionella virtuella rum.

Howard Rheingold, en känd pedagog, ser den här virtuella miljön som en möjlighet att lära sig reflektera och tänka kritiskt. Han menar att utbildning är det som händer efter skolan -ja, då måste man ju hitta bättre undervisningsformer för alla våra ungdomar som är "digitala från födseln". Här bjuds på trevlig läsning!

Bildkälla: (cc)NMC Second Life

Länk Nyckelord: , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips