Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-11-21

 

Grattis Seniornett Norge till Kunskapspriset!

Seniornett Norge


Igår mottog norska Seniornett hos Dataföreningen Rosings Kunskapspris för sin IT-verksamhet bland seniorer, att sprida kunskaper om IT på bredden i det norska samhället.


Rosings Kompetenspris

Så här motiverar Dataföreningen att Seniornett är vinnare av årets Kompetenspris:

Seniornett
Vinneren har gjort en stor innsats for å bøte på et omfattende og alvorlig samfunnsproblem. Et problem som ikke bare dreier seg om likestilling, men også om grunnleggende menneskerettigheter. For den enkelte er det ekskluderende å ikke være en del av IKT-samfunnet og for samfunnet er det et voksende problem at flere hundre tusen ikke kan benytte seg av de nye tjenestetilbudene som utvikles. Vinneren har etablert virksomheter over hele landet hvor målgruppen kan møtes og lære av hverandre, få veiledning og holde kunnskapene ved like. Utover et meget lite sekretariat med to fast ansatte drives virksomheten av et stort antall frivillige sentralt og lokalt. På denne måten hentes det ut flere titalls tusen meget kvalifiserte timeverk i året med svært beskjeden økonomisk støtte.En miljon kronor i stöd från staten

Inte nog med denna fina utmärkelse. Förnyelse- och administrationsminister Heidi Grande Röys kunde också lämna det glada budskapet att hennes departement stöder Seniornetts arbete med en miljon kronor.

- Arbeidet Seniornett gjer er ein stor inspirasjon for oss andre og viktig for å gjere det digitale skiljet mindre?, sier Grande Røys.

Kompetanseprisen tildeles en bedrift eller organisasjon som har lykkes med å utvikle sine ansattes IT-kompetanse på en effektiv, kreativ og motiverende måte. Det blir lagt vekt på breddekompetanse, snarere enn spisskompetanse; utvikling av virksomhetsintern kompetanse, snarere enn rekruttering og kjøp av ekstern kompetanse; hvor stor andel av medarbeiderne som har deltatt; at det finnes klare mål for den enkelte medarbeider eller gruppe, og for organisasjonen som helhet.


Svenska SeniorNet

Seniornett Norge har inspirerats av SeniorNet Sweden att anordna en årlig SeniorSurfdag. Under de senaste åren har norska Seniornett snabbt byggt upp en organisation med 16 klubbar på olika ställen i landet.

Svenska SeniorNet hade stöd av dåvarande IT-kommissionen under sina första år i slutet på 90-talet, men har sedan dess inget offentligt stöd utan endast medlemsavgifter.

År 2003 fick SeniorNet Sweden motta Nationalencyklopedins stora Kunskapspris med en check på 250.000 kronor för sin verksamhet, där "äldre lär äldre" i ett 40-tal klubbar i landet.


Användbarhetsklyfta

Samma dag som norska Seniornett mottar sina utmärkelser varnar användbarhetsgurun Jakob Nielsen i sitt nyhetsbrev Alertbox för den allvarliga digitala klyfta, som riskerar att placera seniorer på andra sidan bråddjupet utan möjligheter att få del av all den samhällsinformation som nu bara erbjuds digitalt. Seniorgruppen lämnas utanför, när användbarhetsaspekter inte står mer i fokus än idag menar Nielsen. IT-världen är för dyr och för svår och för dåligt anpassad till äldres behov.

I den nya Vägledningen 24-timmarswebben - Effektivare och bättre i offentlig sektor, får man bläddra ända till sid 155 av de 157 sidorna för att det skall stå en mening om äldres/seniorers/pensionärers datoranvändning. Det är i sanning oroande!


Därför behövs verkligen uppmuntran till ideella organisationer som SeniorNet i form av ärofulla utmärkelser och också reellt ekonomiskt stöd till den omfattande utbildningsverksamhet som pågår inom SeniorNet-organisationerna!

Nyckelord: , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips