Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-01-07

 

Gör odödliga i Picassos fotspår!

Picassohead.com Vad kan det inte bli av några enkla former som kombineras! Mr. Picassos Huvud är ett verktyg skapat av Rudy Finn Interactive, där du gör dina egna konstverk genom att dra olika former till målarduken. Storleken på formerna kan ändras, roteras, färgläggas och kombineras kreativt. När du är klar skickar du det odödliga konstverket till din epostadress, så att du får en länk till din bild. Du kan också titta in i galleriet, där det är mycket trevligt att titta på. En stunds förströelse på det nya året!

via Webware

Länk Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips