Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-05-30

 

Konsten att behålla chipsen frasiga

Tips! Hur gör man när man är på utflykt och skall försluta alla halvfyllda påsar när man packar för hemfärd? Hemma kan man ju använda klädnypor eller gummiband eller plastpåsar. Men något sådant finns nu inte med i packningen.

Här kommer lösningen i en kort video av signaturen fwkb. Faktiskt inte alls så dumt att komma ihåg!

via Lifehacker How To: Close chip bags without the clip

Länk Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips