Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-05-26

 

Sverigeportalen som ingen besöker

Sverigeportalen Känner du till Sverigeportalen - Sverige.se? Där man kan få all information som man behöver från vaggan till graven. Där informationen om Sverige finns översatt till sju språk och till teckenspråk och dessutom finns som speciellt lättläst text. Här får man information om det mesta om vårt land, styrelseskick, lag och rätt, kartor och mycket annat.

Om du inte brukar besöka Sverigeportalen och inte känner till den, så är du inte ensam. Bara 2 procent visar det sig besöker portalen. Så därför skall den läggas ner nu och ersättas av något som kan nå ut till oss alla. För det verkar som om det är marknadsföringen som har fallerat. Du kan läsa mer i Vervas rapport.

Computer Sweden berättar om den här dyra Sverigesajten som blev ett fiasko. Men du har kunnat hitta den bland Länkar - Portaler här hos Surftips - Seniorer sedan år 2004. Det är inte för sent än att hitta guldkornen på webbplatsen!

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips