Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-12-09

 

Så kommer du igång som senior IT-novis!

Teckning: Geir Helgen När man är IT-novis och allting som gäller datorn och internet är nytt, behöver man hjälp att komma igång. I både Sverige och Norge anordnas årligen en SeniorSurfdag på hösten, där man kan pröva på att använda en dator och upptäcka Internet under handledning. Men man behöver sedan också komma vidare - i Seniornet-klubbar eller på egen hand.

Norska SeniorNett har nu lagt ut artiklarna från sin SeniorSurftidning 2007 på webbplatsen. Vissa artiklar är grundläggande om hur man använder själva datorn. Andra berättar om upptäckter som seniorer har gjort vid datorn. SeniorNett har tagit en välkänd norsk olympier som ciceron i många av artiklarna. Här finns också ordförklaringar. Allt hittar du som länkar i vänsterkolumnen på SeniorSurftidningens hemsida.

Teckning: Geir Helgen Geir Helgen har gjort de underbara teckningarna som varit den norska SeniorSurfens kännetecken under åren.

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips