Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-12-17

 

Engelskt uttalslexikon på webben med mänsklig röst - Howjsay

howjsay - English Pronouncing Dictionary with Instant Sound Free Online Hur man uttalar engelska ord framgår ju tyvärr ofta inte av stavningen, vilket skapar problem speciellt om man inte lärde sig engelska i skolan. Men engelska hör vi runt omkring oss jämt och alla vill vi snappa upp ordens betydelse och uttal, så snabbt det bara går.

Nu har vi fått ett utmärkt litet gratisverktyg - Howjsay - en sammandragning av "How do you say it" - Hur uttalar man det? Skriv bara in ordet eller hela uttrycket på den avsedda platsen och klicka på Submit. Prova t ex med ordet netiquette (nätetikett) eller newbie (IT-nybörjare).

Sedan dyker ordet/uttrycket upp i rosa bland närbesläktade ord. Bäst av allt i det här uttalslexikonet är, att du hör hur ordet låter med engelskt uttal, inte med plastig talsyntes. Sedan kan du föra musen över ordet så många gånger du vill och höra ordet uttalas ända tills du själv fått in den rätta betoningen. Programmet fungerar lika bra med amerikansk stavning. Det är verkligen en liten pärla!

via Emily Chang - eHub

Länk Nyckelord: , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips