Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-03-28

 

Internet för Äldre

Internet för äldre "Design för Alla" är en utvecklingsprincip som gör att det blir lättare för alla att använda IT-program - för vana användare, äldre, handikappade m fl. Alla vinner på anpassade webbtjänster skriver InternetWorld idag och berättar om en ny undersökning.

När samhällsinformationen nu huvudsakligen görs åtkomlig på webben är det viktigt att alla grupper kan ta del av den. Det gäller inte minst äldre, som har stort behov av samhällstjänster, men som ofta är mindre IT-vana och inte heller har lika lätt att få hjälp när datorn trasslar som yrkesverksamma som kan vända sig till datorsupporten på jobbet.

Hur lätt är det då för äldre och handikappade att använda tjänsterna på internet? Det har Hjälpmedelsinstitutet och Swedish Care Institute undersökt och kommer nu under våren att presentera resultaten i fyra rapporter. Den första - Internet för äldre - är på 12 sidor och kan laddas ner som pdf-fil.

De har valt att söka fram tjänster på svenska som handlar om
- orientering/navigering/positionering
- påminnelse/strukturering
- betalning
- språkligt stöd och kommunikation

Sedan har seniorer från PRO och SeniorNet Sweden utvärderat tjänsterna. Målsättningen för projektet är att stimulera de företag som har tjänster som behöver utvecklas att bli mer användarvänliga.

Bildkälla: Sparktography/FlickrCC

Länk Nyckelord: , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips