Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-02-28

 

RocketDock - Snabbt hittar du rätt program på skrivbordet

RocketDock.com Du kanske har sett hur Macen visar de aktiva programikonerna i en docka på skrivbordet. Nu kan du med RocketDock få samma funktion hos Windows.

Titta på DemoGirls utmärkta demonstration, så förstår du vilka möjligheter som RocketDock ger dig.

Länk Nyckelord: , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips