Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-03-10

 

Anteckna och hitta snabbt med wikin Luminotes

Luminotes Alla har vi olika sätt att spara våra anteckningar, tips och tankar - det kan vara lösblad i skokartong, vaxduksbok, anteckningsfil i datorn och mycket mer. Wikitekniken, där man lätt skapar länkar till likartat innehåll, lämpar sig utmärkt för anteckningar som man vill hitta tillbaka till.

Luminotes är en gratistjänst på webben som erbjuder många attraktiva funktioner, se exempel. Den är lättanvänd, inget behöver installeras i datorn, man skriver en anteckning, gör en länk till en liknande anteckning, kan lägga till en bilaga från datorn, kan spara innehållet i Luminotes till egna datorn eller låta vänner ta del av innehållet.

Man kan göra hur många anteckningsböcker man vill inom ramen för gratisutrymmet på 30 MB - och det räcker mycket långt! - "Add new notebook" och ge den ett namn. Du får gratis epostsupport.

Hur gör man? Registrera dig med användarnamn och lösenord. Sedan börjar du att skriva ett nytt anteckningsblad genom att klicka på plustecknet och använder formatteringsmöjligheterna som vanligt. Allt sparas utan att du behöver tänka på det. Informationen om alla ändringar sparas också, så du kan lätt gå tillbaka till en tidigare version av texten. Rubriken formatteras automatiskt som fetstil och alla anteckningar kan du hitta som länkar i innehållsförteckningen när du klickar på "all notes".

Användarguiden till Luminotes informerar enkelt om alla funktioner. Med sökfunktionen överst hittar du lätt dina anteckningar.

Samla anteckningarna genom att länka ihop dem! Gör länkar mellan dina anteckningar - markera någon text, klicka på Link i vänstra kolumnen, och skriv eller kopiera in rubriken till anteckningen som du vill länka till. Länken är klar när du klickar i textrutan.

Du kan naturligtvis också lätt göra en länk till en extern webbsida - klistra bara in webbadressen i formuläret som dyker upp när du har markerat text som skall bli textlänk.

Luminotes lägger inte in bilder, men du kan använda bilder antingen (a)genom att göra en länk till en bild som då visas i ett nytt fönster eller (b) genom att ladda upp en bild från datorn som bilaga med gemet. Att lägga till bilagor i Luminotes är ett utmärkt sätt att samla ihop viktig information.

via Jane Hart

Uppdaterat 4 maj 2008 - Lifehacker: Luminotes är en Wiki utan brant inlärningskurva (Luminotes is a Wiki Without the Markup Learning Curve)

Länk Nyckelord: , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips