Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-06-20

 

Möt författare i videoinslag på webben!

Nu tar bokförlagen multimediatekniken till sin hjälp för att presentera författare och deras nya böcker på ett personligt sätt. Både BokVideo och Bonniervideo lägger ut videopresentationer, där författaren kort berättar om sin bok och sitt författande. Webben kan rymma många författtare till skillnad från TV som satsar på mer djuplodande författarporträtteringar.


BonnierVideo: Vänner och älskare av Theodor Kallifatides


Titta in på boksajterna innan du besöker bokhandeln!

via Beta Alfa 2.0: BokVideo ger böckerna ett filmat ansikte

Länk Nyckelord: , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips