Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-07-30

 

Dikta med DNs sonettmaskin!

DNs Sonettmaskin Shakespeare skrev sonetter. Det kan du också göra med Dagens Nyheters Sonettmaskin och med poeten Lotta Olssons eleganta förberedelser.

Det är riktigt roligt! Du skall fylla 14 versrader. Till varje versrad får du mellan fem och sju färdiga radalternativ att välja bland. Sonetten växer fram snabbt genom dina val.

Det gjorde min som väl inte precis skulle vinna något pris, men....

Så är man en som man kan pensionera
Man undrar vad ens hjärna kan förmå
Nu gnuggar man förtvivlat sina grå
Nu ska man spela golf och promenera

Nu har man tid att göra mycket mera
Det mål man har i sikte ska man nå
Det är så mycket Tjo! och Hej och hå!
Ens kropp, ens minne ­ allt tycks haverera

Kan någon enda människa förklara!
Man anar ett slags tillvarons komik
Det är ens öde, att man dömts att vara

Ens barn och barnbarn känner lätt panik
Man äger varken vilja eller snara
Man tvingas hålla ut tills man blir lik

Pröva själv! Passa också på att ta reda på vad en sonett är och vem poeten Lotta Olsson är som har förberett alla diktraderna som tillsammans kan bilda mer än 6.000 miljoner sonetter. Men det är ju klart - antalet sonetter som är vackra och värda att lyssna på är säkert betydligt färre. Sonetten som du skriver blir kanske odödlig!

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips