Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2009-03-06

 

Readability ger bättre läsbarhet på skärmen

Utan Readability Ofta är texten på skärmen väldigt liten och runt omkring texten finns det animerade bilder i grälla färger som stör möjligheten att läsa texten i artikeln. Det här gäller oftast tidningar som du läser i webbläsare.

Om du tycker att det är besvärande och vill kunna koncentrera dig på texten finns det nu en mycket smidig gratishjälp som heter Readability - Läsbarhet.

Gör så här för att installera Readability:

• Gör först tre inställningar hur du vill läsa texter, tex som boksida, med stor text och med bred marginal (förvalt).
• Dra sedan Bookmarkletknappen, som det står Readability på, upp till bokmärkesfältet i webbläsaren. Du tar fram den under Visamenyn -> Verktygsfält -> Bokmärkesfältet.
• När du sedan är inne på en webbsida med mycket störande animeringar och bilder, klickar du bara på Readability i bokmärkesmenyn. Som genom ett trollslag kan du nu läsa texten ostörd av annat. Det går dessutom sekundsnabbt. Bilderna visar före och efter.

via Digital Inspiration

Med Readability Bookmarklet

Uppdaterat 20 mars 2010
Tommy k Johanssons blogg om datorer & Internet: Smart tillägg i webbläsaren gör webbsidor lättlästa - Readability

Uppdaterat 30 april 2010 Här finns en video som visar hur man använder Readability på sin dator.

Etiketter: , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips