Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2010-07-24

 

Hans Rosling hos TED.com: Befolkningsökningen globalt

Vem kan förklara de stora sammanhangen i världen bättre än Hans Rosling? Här talar han hos TED.com i juni 2010 om befolkningsökningen och kunskapsutvecklingen globalt - och demonstrerar innehållet på sitt oförlikneliga vis.Uppdaterat 31 aug 2010
LearningNet:
Hans Rosling får medalj av regeringen!

Etiketter: , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips