Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2010-07-17

 

MeetingWords - samarbeta enkelt kring texter!

Ordmoln med Wordle.net MeetingWords är ett lättanvänt ordbehandlingsprogram på nätet. Man behöver inte ens registrera sig för att använda det. Bjud in andra att skriva samtidigt eller att kommentera - upp till 32 personer kan bjudas in.

Det här är ett trevligt och enkelt samarbetsprogram för t ex föreningar - skriv gemensamt med olika färger på texten och kommentera också texterna via chatt samtidigt. Alla ser direkt vad de andra skriver in. Och texten kan naturligtvis redigeras i efterhand.

Man kan också ladda in filer, t ex ett protokoll i Word, som andra sedan kan göra förslag till ändringar i och chatta om ändringarna.
Eller varför är ni inte några som gör anteckningar under ett föredrag. Tre hinner fånga upp mer av vad som sägs än en person! All text kommer in i samma dokument samtidigt men med olika färger.

MeetingWords är definitivt något du bör testa!

Etiketter: , , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips