Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2012-11-26

 

Interaktiv Europakarta, gränser under 2000 år

Är du intresserad av Europas historiska gränser under de senaste 2000 åren? Då ska du använda en spännande interaktiv karta, som visar hur gränserna förändrats under århundradenas lopp. Välj ett land, t ex Germany (Tyskland). Titta sedan på varje steg i tidslinjen. Börja gärna med 1900-talet. Sedan 1800-talet osv. Det framgår mycket av den interaktiva kartan, som vi inte lärde oss i skolan.

Etiketter: , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips