Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-02

 

Gör en kalender!

Du kan lätt göra en egen årskalender med text på svenska. Bestäm bara storleken, t ex A4 liggande, språk Swedish, år 2006 och klicka på knappen "Get PDF".

Då får du en kalender i pdf-format för hela år 2006 som du kan printa ut och skriva in viktiga händelser i.

Kombinera sedan med gratistjänsten Minnas.se som påminner per mail, när något viktigt inträffar. Sedan behöver man inte oroa sig för att glömma något.

Nyckelord:

Bästa surftips från IDG.se


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips