Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-03-20

 

Körsång är bra för hälsan

Musikgymnasiet, Linköping Nästan 600 000 människor sjunger varje vecka i kör. Det är en av de största svenska folkrörelserna sedan lång tid tillbaka. Sverige är unikt som körsångarland.

Dorotea Lindström, forskare i musikpedagogik i Luleå/Piteå, har upptäckt att körsång ger en positiv effekt på hälsan. Hon har undersökt sambandet mellan körsång och hälsoupplevelse från sångarnas perspektiv. Körsångarna känner större livsglädje och många upplever att de får mer energi.

Vetenskapslandet har spelat in en video på knappt sex minuter. Den visar på några av körsångens värden - en underbar gemenskap och kreativ möjlighet - för ung som för gammal!

Nyckelord: ,

Bildkälla: Musikgymnasiet, Linköping


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips