Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-03-22

 

Eniro har flygfotokartor

Hela Sverige har nu flygfotograferats från 1 km upp till 9 kms höjd för att ge detaljrikedom. Delar av södra Sverige och storstäderna finns redan nu även i färg.

En fiffig tjänst är hybridvarianten - väljs via en länk - där flygfotot kombineras med kartinformation, så att man kan se gator och vägar och andra detaljer. Som här på bilden - Liseberg i Göteborg.

Tjänsten är fortfarande en betaversion. Eniro jobbar under våren och sommaren för att få den fullständig med färgfoton för hela Sverige.

Nyckelord: ,

Bildkälla: Eniro Textkälla: PC för Alla


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips