Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-25

 

PIM - Bli IT-kunnig!

PIM
En guldgruva finns nu på webben för alla seniorer som vill lära sig IT på ett trevligt sätt och i sin egen takt! Studiematerialet är utmärkt och helt gratis dessutom! Det har nästan 90 videodemonstrationer, där lärare visar hur man gör och berättar till. Och massor med korta textavsnitt där man kan läsa sig till kunskap.

Det är Myndigheten för Skolutveckling som har tagit fram det här studiematerialet för alla lärare, som skall använda datorn i undervisningen men som inte själva har fått IT-utbildning. Exemplen för lärare passar lika bra för seniorer.

Utbildningen heter PIM - Fördjupa din Praktiska IT- och Mediekompetens.

Det webbaserade studiematerialet består av tio handledningar - flikar på webbplatsen - som visar hur olika programvaror kan användas.

HANTERA 7 videodemonstrationer
SÖKA 5 videodemonstrationer
SKRIVA med Word 4 videodemonstrationer
KOMMUNICERA 0 videodemonstrationer
BILD med bl a Photofiltre 20 videodemonstrationer
LJUD med Audacity 9 videodemonstrationer
PRESENTERA med PowerPoint 15 videodemonstrationer
PLANERA med Excel 19 videodemonstrationer
VIDEO med Movie Maker 2 videodemonstrationer
LÄRRESURSER med FreeMind 5 videodemonstrationer

Materialet måste inte läsas i någon speciell ordningsföljd, utan du kan börja med just det du tycker är mest matnyttigt. Men vissa avsnitt bygger på andra. Avsnitten kan delas in i grundnivå, fortsättningsnivå och fördjupningsnivå. Skriv ut Studiekortet så kan du välja avsnitt utifrån dina egna kunskaper.

Handledningarna utgår ifrån att man har Windows XP och Microsofts Officeprogram på sin egen dator. Om du inte har Officepaketet kan du använda ThinkFree Online som är gratis och helt bygger på Officeprogrammens uppbyggnad. Det finns också andra program som används, de flesta är gratisprogram som kan hämtas hem till datorn. PhotoFiltre, Audacity, Photo Story, Movie Maker, FreeMind (för tankekartor) och Adobe Reader.

Tips: Förstora fönstret i webbläsaren, så att texterna och filmerna går bra att läsa. Videodemonstrationerna förutsätter att du har bredbandsuppkoppling för att njuta av dem, men övrigt studiematerial fungerar bra med modemuppkoppling.

Nyckelord: , , ,

Textkälla: Pedagogiska Resurser Folkbildningsnätet


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips