Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-23

 

Surfa från TVn

All statistik visar att det är de äldsta, speciellt kvinnor, som står utanför IT-samhället. Samtidigt skulle äldre ha så mycket att vinna på alla de möjligheter till social kontakt och att uträtta ärenden hemifrån, som e-tjänsterna kan ge.

Därför är det projekt som pågår vid eCenter i Hässelby-Vällingby mycket intressant. Här anpassar man TVn, som ju finns i nästan varje hem, så att det går att nå internet från den och surfa med fjärrkontrollen. Det krävs en digitalbox och anpassningar, så att fjärrkontrollen kan styra TV-rutan, när man väljer tjänster. Man knappar sig fram till den tjänst man vill ha på samma sätt som man knappar sig fram i telefonen.

Computer Sweden skriver om det här utvecklingsprojektet, där 80 hushåll hos Svenska Bostäder testar etjänster genom att koppla upp sig mot bl a Försäkringskassans webbplats via TVn och titta på "fixa-själv"-filmer.

Att använda TVn som dator skulle kunna erbjuda alla i vårt land tillgång till tjänster på internet. Tack vare enkelheten att surfa med fjärrkontrollen behöver man inte heller lära sig att använda den ganska komplicerade datorn, vilket avskräcker många.

För något år sedan presenterades ett danskt projekt - Victoriadatorn - där man också valt enkel navigering för att nå e-tjänster. Men här är utrustningen en datorterminal som kräver internetuppkoppling med ADSL mot en server, där programmen ligger. När man vill skriva epost använder man ett medföljande tangentbord, annars klarar man sig bra med att bara peka på knapparna på skärmen.

eCenters lösning verkar kunna bli både billigare och enklare, inte minst för alla äldre.

Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips