Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

Google som Kalkylator

Du vill räkna ut 54*45 + 27/1,3 och har inte tillgång till kalkylator. Det går bra med vanliga Google.

Skriv in talet i sökrutan, sök och du får svaret omedelbart.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips