Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-26

 

Maktens väktare lämnar demokratins torg

Juninumret av tidskriften Axess handlar om Journalistikens villkor under temat "Press under press". Journalisternas svängrum och självständighet avgörs av den politiska kultur som de verkar i. I Sverige, Frankrike, Italien och Storbritannien har det fria ordet olika ställning och det finns nu anledning att omvärdera mediernas betydelse för demokratin, skriver John Lloyd, chefredaktör för Financial Times Magazine.

Några citat ur artikeln:

..." Den uppgift som medierna har framför sig, liksom även politiken och det civila samhället i stort, är att erkänna att medierna tilhör världens stormakter och att de därför måste prövas, undersökas och ställas till svars med samma ihärdighet och kritiska inställning som något annat maktcentrum. Medierna berättar för oss vad det är för sorts värld vi lever i. Om de gör ett dåligt jobb så missförstår vi världen och oss själva. "...

..."Resultatet är i samtliga länder, på olika sätt, en serie dilemman för nyhetsmedierna, som samtidigt också är dilemman för demokratin. Information om komplexa samhällsfrågor behövs nu mer än någonsin och den är samtidigt mer problematisk än någonsin tidigare. Det händer bara ibland att mediernas makt används för det gemensamma bästa."...

..."Vad Berlusconi har gjort är att accentuera televisionens talang att roa och blända ? han skapade den sannerligen inte ? och degradera dess förmåga att informera ? han har inte förstört den. Han har bidragit till att förändra ett lands språk och kultur med hjälp av tv-stationer som är sexiga, dramatiska och roliga."...|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips