Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-26

 

Seniorservice

Gävle kommun har tagit fram en demo-sida hur informationen om kommunal omsorg kan se ut på nätet för seniorer. Tyck gärna till! Mycket kommer förhoppningsvis att hända under de närmaste åren! Var med och påverka utformningen.

Här finns en länk till väntetider i vården, som har nationell täckning. Man anger vilken kroppsdel som är aktuell och får sedan en förteckning över hur lång väntetiden är på olika sjukhus i landet.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips