Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

Sök i hemsidor utan sökmotorAlla hemsidor har inte lagt in en sökmotor. Men du kan ändå lätt söka på den speciella hemsidan med Google. Gör så här:

Gå till Google. Skriv in ditt sökord/dina sökord som vanligt men lägg sedan till site:dn.se. Jag valde DN som exempel.

Här kommer ett annat exempel. Om man vill söka på ordet "seniorer" på SeniorNet Swedens hemsida skriver man i Googles sökruta följande:

seniorer site:seniornet.se. Sökningen gav 960 länkar som resultat. Här finns alltså mycket att läsa om seniorer på SNS hemsida och på klubbhemsidorna.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips