Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-26

 

Individualiserade e-tjänster för äldre

"24-timmarsdelegationen ska stimulera utvecklingen och användningen av offentliga e-tjänster. Som första e-tjänst satsar delegationen på personliga portaler för äldre.

Eva Fernvall, ordföranden för 24-timmarsdelegtionen, presenterade på konferensen Offentlig@rummet den 3-4 juni de satsningar som regeringen avser att göra för att stimulera utvecklingen av individualiserade e-tjänster till medborgarna.
Modellen för detta ska vara en e-brevlåda eller personlig portal som är anpassad till den livssituation som medborgaren befinner sig i - Mina sidor till varje medborgare.
Den första livssitationsanpassade e-tjänsten ska vända sig till äldre och vara en skräddarsydd ingång på Internet till myndigheter, kommuner och landsting. Den ska ge individen möjlighet att hitta rätt information, utföra ärenden och också få insyn i sina ärenden."

På Statskontorets hemsida finns länkar till färsk information om 24-timmarsmyndigheten.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips