Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-31

 

Döden på Nätet

"När jag hör hans röst, blir jag ledsen. Han var min vän och nu är han borta. Så jag går till hans plats på nätet. Jag tittar på hans porträtt. Jag läser vad vänner och kolleger skriver. Platsen på nätet blir som en begravningsplats, en minneslund. Jag kan uppleva samma stillhet och andakt där som framför en grav. Samtidigt är den ett levande informationsforum och ett minne över Claudios förflutna, hans liv och gärning."

Det är Bo Dahlbom, vd för Victoriainstitutet och professor vid IT-universistetet i Göteborg, medlem i regeringens IT-strategiska grupp som skriver så om Professor Claudio Ciborra som avled den 13/2 2005, endast 53 år gammal.

"Borde vi inte använda nätet mer på detta sätt? Estonia-katastrofen fick en minneslund i Stockholm. Det talas om en minneslund för Tsunami-offren i Thailand. Men borde inte dessa platser hellre ligga på nätet? Eller åtminstone där också? Nu när vi alla lever mer och mer på nätet, borde vi inte tänka igenom hur vi skall göra med döden på nätet? ....Vem tar hand om våra personliga hemsidor när vi avlider?"

Denna tänkvärda fundering apropå en konferens snart "24-timmarsmyndigheten - dagsläget i kommuner och landsting" där Bo Dahlbom kommer att vara moderator.

En konferens där man kan hoppas att många innovativa lösningar och exempel på e-demokrati presenteras, så att tävlingen Guldlänken i år får fram kandidater och kan utse bästa e-demokratiska webb.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips