Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-28

 

Transparent bildskärm

Kan du se genom din bildskärm vad som finns bakom den? Jaså, inte. Men det finns de som kan!

Klicka på länken "View as slideshow" och se bildspelet. Sedan är det ju bara att fixa samma på den egna datorn!

Bildkälla: Yahve hos W00kie, Flickr|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips