Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-22

 

Är papperstidningen på utdöende?

Om framtiden är det svårt att sia! För väldigt många ungdomar är det nyheterna på nätet som gäller. Snabbheten! Att kolla rubriker men inte läsa mer noggrant.

Men för cirka hälften av vår befolkning är nyheterna på internet snarast ett komplement till tidningarna - man vill kolla upp om något har hänt sedan papperstidningen kom ut. Eller kolla i andra tidningar.

Att kunna läsa digitala tidningar är en fantastisk tillgång när man vill följa nyhetsrapporteringen av en speciell fråga eller kanske jämföra utländska tidningars rapportering med våra svenska tidningars.

När man är utomlands och kan få tillgång till hela svenska tidningar i pdf-format uppskattar man detta som något mycket värdefullt. Men man skall vara medveten om att det tar betydligt längre tid att läsa en pdf-tidning än en papperstidning.

Rubrikens fråga forskar man kring i Göteborg och Vetenskapslandet hade nyligen ett kort inslag på 2,5 minut i Kunskapskanalen, som man kan se och lyssna på nu i efterhand.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips