Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-06-30

 

IT-proppen och äldre - Bidde det bara en fingertutt?

- "Vad skall jag gå hem och skriva om i morgondagens tidningen?" frågar en journalist Ulrica Messing på dagens direktsända presskonferens om IT-proppen "Från it-politik för samhället till en politik för it-samhället".

Besvikelsen hos de få närvarande journalisterna var påtaglig över det magra innehållet, som kan läsas i pressmeddelandet.

- "Vi skall inte gå in som politiker och detaljstyra", menade de utfrågade politikerna, utan framöver kommer vi att få ser fler av den här typen av propositioner, kallad "tydlig inriktningsproposition". Politikerna vill understödja IT-utvecklingen på vår avreglerade marknad genom att lagstifta, där så behövs, och genom att "öka tilliten hos enskilda personer till IT", så att vi t ex vågar använda e-handel. Sannolikt avses säkrare e-identifikationssystem.

Pirko instruerar vid datorn Vad kan då vi äldre förvänta oss av IT-proppen? Det får vi veta först den 7 juli, när IT-proppen blir offentlig. Troligtvis inte så mycket - då skulle det ha nämnts idag. Tempot kring den nationella patientöversikten, som innebär samverkan kring patientjournaler, skall växlas upp. Det kan underlätta inte minst för alla äldre. Politikerna kommer att ställa högre krav på samordningen inom 24-timmars- myndigheten och att e-tjänster utvecklas. Bra för många. Men problematiskt för alla äldre som inte har dator eller internetuppkoppling. De riskerar att ställas utanför samhällets tjänster (se t ex insändare i DN 29 juli).

Statskontorets omdiskuterade hemPC-utredning kom för sent för att finnas med i IT-proppen, men lärdomar av gångna års hemPC-reform kommer att dras, enligt statsrådet. En av utredarna av hemPC skriver en artikel i dagens SvD - "Ge inga datorer till arbetslösa och pensionärer".

Statskontoret förordar i stället satsning på kompetens att använda datorer. Här ligger Norge med sin nya IT-strategi, eNorge 2009, Danmark och Finland långt före Sverige, när de stött utvecklingen av utbildning för äldre i dator- och internetanvändning.

Men äldre seniorer skulle sannolikt vara mer hjälpta ut på Internet med enkla fjärrkontrolldatorer av det slag som tagits fram i Danmark, Victoriadatorn, eller PCtvtn framtagen i USA för Indiens behov. Något liknande kommer i Sverige i samband med bredbandsTV.

Vad svenska pensionärer kanske skulle uppskatta mer än hemPC är bredbandsuppkopplingar till vettiga priser, när nu bredbandsutbyggnaden och snabbheten i bredbanden ökat med 30% på bara det senaste året.

Kommer vi att få ett glädjebesked om billigt bredband till äldre seniorer, som lever med tunna plånböcker, när IT-proppen blir offentlig den 7 juli? Det är vi nog många som hoppas på!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips