Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-06-21

 

Har du upptäckt BBCs musikutbud på webben?

Visste du att 700.000 lyssnade på BBC, när de gjorde Beethovens symfonier tillgängliga på nätet?

Här finns musik för alla smaker! Klassist, jazz, BBC Proms m m. Jag har i flera timmar lyssnat på en mycket intressant norsk saxofonist - Jan Garbarek, - som väver in nordisk folkmusik i sin jazz från London Jazz Festival 2004.

Vi behöver inte vara oroliga att överträda nedladdningsregler - här finns alla möjligheter att lyssna på musik för alla våra olika smaker.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips