Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-06-12

 

Att fånga en tornado

Tornado

Tornado Alley skär rakt igenom hela centrala USA. På somrarna bildas enorma moln som med förödande vindhastigheter på upp till 300 kilometer per timme drar genom USA, rycker upp träd och hela byar och lämnar ett sargat landskap efter sig. Det amerikanska uttrycket tornado heter på svenska tromb eller supertromb.

National Geographic har i flera reportage visat bilder och videofilmer från en grupp tornadoforskare, som försöker kartlägga vad som händer. Vi kan se ett antal videosekvenser på totalt ca 6 minuter. Klicka på Launch Video (kräver bredband).

I den andra videosekvensen träffar tornadon marken, bräder från hus och bråte virvlar omkring, hela landskapet är mörkt av den fruktansvärda virvelvinden som med enorm kraft drar fram över South Dakota. Här får vi se en grupp tornadoforskare som kommit in i tornadons vindöga, lägger ut stora oranga koner på vägen med kameror och mikrofoner som fångar ljud och bilder för analys efteråt.

Efter Tornadon I fem videosnuttar berättar forskaren Tim Samaras i fem avsnitt om hur han jagar tornadoes, virvelstormar, för att lära mer om dem. Den röda konen - Probe - som han bär omkring på väger 40 kilo och innehåller 7 mycket snabba kameror som ger 360 graders vyer. Dessutom är en kamera riktad rakt uppåt. Här finns också mikrofoner med 6 ljudkanaler som fångar upp ljudet. Tornadons kraft är farligast för människor, djur och byggnader längst nere vid marken och vanliga instrument har tidigare inte kunnat mäta vindhastigheten nere vid marken. Nu mäter de hastigheten i den bråte som flyger omkring och man kan få mycket exakta bestämningar av vindhastigheten.

Jag skrev förra sommaren om den här tornadoforskningen. National Geographic har tagit fram en datorsimulering som visar hur snabbt roterande vindmassor genererar en tornado. När rotationen inom stormsystemet byggs upp, bildas en vindtunnel som söker sig ned till marken som en tornado.

Titta på datoranimationen i 3D hur en tornado ser ut högt uppe på himlen - Det finns två datoranimationer i rutan Animation i högra kolumnen. Båda gör att man förstår tornadofenomenet bättre.

Vi skall skatta oss lyckliga i Sverige som slipper de årligen återkommande tornadostormarna. De för med sig enorm materiell förödelse och risker för människorna. Krafterna är enorma. Läs gärna berättelsen om Rex och Lynette som inte hade många minuter på sig, när tornadon närmare sig deras hem (på engelska).

Bildkällor: National Geographic Tips: Internetworlds Surftips vecka 23/2005


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips