Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-06-14

 

Prisjämförelser Telepriskollen

Telepriskollen hjälper konsumenter att jämföra olika teleoperatörers priser och andra villkor, som bindningstider med mera.

Bakom Telepriskollen står Post- och telestyrelsen och Konsumentverket/KO.

Den nya tjänsten kallas Telepriskollen. De båda myndigheterna anser att det hittills varit alltför svårt för konsumenten att själv göra prisjämförelsen. Många olika faktorer bestämmer vad telefonin kostar: antal samtal, längden på samtalen, när på dygnet du ringer, och om det är till fasta telefoner eller till mobiltelefoner du ringer, om det sker i samma operatörs nät, eller till någon annan operatörs nät. Allt detta ska nu ingå i Telepriskollen. De olika varianterna räknas där samman till en månadskostnad, sammanfattar Computer Sweden.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips