Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-07-01

 

Mycket gratisläsning hos Computer Sweden

Computer Sweden har laddat för sommarläsning hela juli. Du kan gratis ladda ner hela julitidningen som pdf-fil. Flera artiklar handlar om besvikelsen över IT-proppen - Ynkligt, Messing! som är huvudartikel och naturligtvis handlar om IT-proppen.

Där finns också 19 sidor sommardeckare av Åsa Schwatz "Och fjättra Lilith i kedjor" med fortsättning i några senare nummer, när Computer Sweden återkommer i augusti.

Du kan också välja att bara läsa de artiklar som intresserar dig. Här får du ett smakprov och jag har klippt in ingresserna från CS.

Snål och blek it-propp Regeringens och samarbetspartiernas it-proposition innehåller främst övergripande strategier. Den enda pengasumma som nämns är 30 miljoner kronor som under fem år ska användas för kompetensutveckling inom it för små och medelstora företag. Många kritiska röster höjs mot de luddiga målen.

"Menar regeringen allvar?" IT-Företagens vd Ylva Hambreus Björling är besviken och bekymrad över det regeringen har presenterat kring it-propositionen. I en debattartikel skriver hon att den verkar innehållslös och hon saknar kraftfulla initiativ för att skapa tillväxt med hjälp av it.

Regeringens it-politik obegriplig Regeringen negligerar it:s betydelse för effektivisering av den offentliga sektorn och tillväxt för Sveriges ekonomi. Den kritiska salvan avlossas av författaren Ola Larsmo och historikern Lars Ilshammar, som skrivit en ny bok om it-Sverige med titeln Error 404 - Utflykter i glömskans landskap.

Nytt tänkande krävs i it-politiken "Vid förra it-proppen låg fokus på att höja kompetens, tillgänglighet och tillit till it. Nu står regeringen inför en utmaning där it kan revolutionera alla politikområden", hävdar nationalekonomen Kurt Lundgren.

Stöd hem-pc-grupper! I diskussionen om stöd till hem-pc kan man inte bara mäta kvantiteter, utan också se på fördelningar. "Följ Demokratigruppens råd", skriver SeniorNet Swedens tidigare ordförande Thomas Ohlin i ett debattinlägg.

Ingen ökning av internetanvändare Ökningen av andelen privatpersoner med tillgång till internet i hemmet har stannat upp. Svenska hushåll som skaffar bredband är de som haft uppringt modem. PTS ser allvarligt på trenden.

Bredbands-tv redan omodernt Bredbands-tv över koppar är inte rustat för framtidens krav. Hdtv i stor skala är omöjligt, och video-on-demand kostar skjortan. Tjänsterna måste uppgraderas för att hänga med.

Stora risker med nya upphovsrättslagen Den 1 juli 2005 träder den nya upphovsrättslagen i kraft. - Reglerna kring kopieringsskydd kan skapa konflikter mellan jättar i branschen och låsa in användare, hävdar Daniel Westman, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Microsoft håller inte med.

Virtuella samhällen är ungdomars verklighet Tekniken har öppnat dörren till ett samhälle där bara fantasin sätter gränser. Och de som tydligast utnyttjar detta är ungdomarna. Många har i dag hela sitt sociala umgänge online och det är där de lever sina liv.

Guldmusen kommer att delas ut i september, till bl a Årets svenska IT-främjare. PRO är med här och tävlar med sin uppskattade utbildning i mobiltelefoni - Mobilär.

Läs också Dataföreningens debattartikel på sid 28 i pdf-versionen av Computer Sweden 1 juli 2005 "Vad är IT-politik? Från rationalisering till nyskapande - varför politiker bör intressera sig för IT".


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips