Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-04

 

Allhelgonahelgen och Halloween

Allhelgonahelgen - Den sista veckohelgen i oktober eller den första i november är det Allhelgonahelg. Lördagen kallas Allhelgonadagen eller Alla helgons dag, söndagen är Alla Själars dag.

Alla helgons dag är en mycket gammal tradition. Man började fira den för att den kristna kyrkan hade så många helgon. Tidigare hade man firat varje helgon för sig på olika dagar. Men på 800-talet blev helgonen för många. Därför bestämde man att det skulle finnas en dag för alla helgon.


Läs mer om helgen med två namn. Här finns också längst ned i fönstret tio länkar med tankar om Allhelgonahelgen, om Alla själars dag och med kritiska synpunkter på Halloween.

via En hösthelgsida av Ingegerd


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips