Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-10-09

 

Hur farliga är fästingar?

Fästing Många drar sig för att vistas i skog och mark med kännedom om fästingarna, som kan sprida sjukdomar som Borelia och TBE. Men med mer kunskap är riskerna mindre. Visste du att färgen på dina kläderna har betydelse?

Titta på Vetenskapslandets videofilm, där Louise Stjernberg, forskare i folkhälsovetenskap, berättar om hur man kan skydda sig, bland annat genom att äta vitlök.

Bildkälla: Fästing, Stora Aspön


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips