Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-10-23

 

Himmelsk support

Tor Åge Bringsvaerd Vem skulle inte vilja få det när allting trilskas vid datorn? Det intressanta är att det inte är så långsökt som det låter. Vatikanen har förhoppningsvis nu godkänt St. Isidore från Sevilla som helgon för IT-världen. St Isidore upprättade redan på 600-talet ett lexikon i 20 band, dvs vad vi idag kan kalla en av världens första databaser.

Om det här skriver norske senioren Tor Åge Bringsvaerd - en artikel som blivit mäkta populär. En viktig slutsats av hans trevliga artikel är att vi alla - inte bara samhället - har ett ansvar att få våra mormödrar och farbröder att bli intresserade av att lära sig använda webben. Risken är annars stor att man blir akterseglad.

Jag hittade den här artikeln på norska SeniorNetts hemsida, där det också finns mycket annat trevligt att läsa. Här kan man t ex läsa om norska SeniorSurfen som gick av stapeln den 12 oktober 2005 på drygt 200 surfställen över hela landet.

På flera ställen var skolungdomar med som handledare. På andra håll var SeniorNett besvikna över att inte fler seniorer dök upp trots pressmeddelanden och annonser.

Man kan också läsa några av artiklarna från deras Surftidning på SeniorNetts hemsida.

Begreppet "Den digitala klyftan" känner vi väl igen - den stora skillnaden i IT-användning mellan unga-äldre, män-kvinnor, I-världen och U-världen. Norge ligger bland de främsta länderna i världen vad gäller IT-användning. Men det gäller inte seniorer. Där har faktiskt Sverige en betydligt större andel som är aktiva internetanvändare.

En lång, lättläst och mycket läsvärd artikel i Gemini handlar om de svårigheter som det norska samhället riskerar att hamna i med eNorgesatsningen och Sverige med motsvarande 24-timmarssamhället. Alla offentliga tjänster blir snart elektroniska - men våra politiker har inte satsat resurser på att få med alla grupper i samhället på tåget - det gäller tyvärr både grupperna unga och äldre.

Seniorer måste få hjälp att testa datorer och internet och upptäcka tjusningen med alla de möjligheter som finns ute i Cybervärlden. Men också få möjlighet att se hur mycket billigare och bekvämare det blir att använda internettjänster för bank, post, resor m m. Så att man får lust att skaffa sig mer kunskaper om IT.

SeniorNet Sweden kommer i dagarna att lansera ett utbildningsprogram - Klicka för Kunskap! - som är helt gratis för medlemmar och som man kan utforska i en SeniorNetklubb i närheten eller vid den egna datorn med hjälp av en gratis CD-skiva för medlemmar. Detta tack vare sponsorbidrag från Microsofts projekt Unlimited Potential och ett omfattande utvecklingsarbete från Lexicon, Stockholm.

Utbildningen är skräddarsydd för seniorer, som kan klicka sig fram helt i sin egen takt, repetera, och se hur man gör via filmsekvenser och inte minst öva, öva och åter öva. Det är lustfyllt att lära med Klicka för Kunskap! Och det måste vara lustfyllt om alla samhällsgrupper skall hänga med i den snabba samhällsutvecklingen med IT!

Bildkälla: Tor Åge Bringsvaerd


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips