Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-19

 

Rimstugan

Rimstugan är till för både dig som inte får till de riktigt perfekta julklappsrimmen och för dig som det sprutar poetiska julklappsrim ur.

I Rimstugan kan man fylla i en enkel blankett - och så är julaftonen räddad. Det finns redan 45507 julrim till 14278 julklappar om man har bråttom.

Rimkonstnären kan tävla och bli "2005 års bästa julrimmare". Bidragen måste komma in under perioden 2005-12-01 - 2005-12-24 för att man skall få delta i tävlingen.

Här kommer några tips från juryn - och för oss alla som kämpar:

- En bra slutkläm på rimmet premieras.

- Rimmet ska inte direkt tala om vad julklappen innehåller.

- Ju mer information du kan få med om klappen du rimmar på desto bättre.

- Ett bra tips när du hjälper någon att rimma är att få med något som kan förknippas med den som klappen är till, namnet eller min bror, syster eller liknande.

- Ju fler du hjälper att rimma desto större chans har du att vinna. Rimmen ska dock vara av bra kvalitet, många "dåliga" rim minskar dina chanser till vinst.


Via Klick!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips