Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-15

 

Vi kan inte använda våra tekniska prylar

Kameramobil Nästan alla har idag mobil och DVD men använder bara några få av de funktioner som tekniken erbjuder. Ny Teknik redovisar en ny undersökning som Handelns Utredningsinstitut har gjort inför julhandeln.

Resultaten tyder på att det skulle behövas enkla instruktioner på webben som presenteras instruktivt med multimedia om hur grundfunktionerna används i våra vanligaste teknikprylar.

Undersökningen rapporterar också om årets julklapp 15 år bakåt i tiden för att sedan också berätta vad som blir årets julklapp 2005. Läs den andra länken i artikeln - Rapport: Årets Julklapp 2005 och Julprognosen - så hittar du svaret på sidan 19 och på efterföljande sidor.

Bildkälla: Kameramobil/Volda Högskola


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips